เดินทางโดยรถบัสกับ กรีนบัส จากเชียงใหม่ ไป เชียงราย

เชียงใหม่และเชียงรายเป็นจังหวัดในภาคเหนือ เหมือนกัน อยู่ห่างกันประมาณ 200 กว่ากิโลเมตร การเดินทางที่สะดวก คือ เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสาร

วันนี้มาแนะนำการเดินทางด้วยรถของบริษัท กรีนบัส ซึ่งเป็นบริษัทรสบัส บริษัทเดียวที่ให้บริการการเดินทางระหว่างเชียงใหม่ ไป เชียงราย

ระยะเวลาเดินทาง ;ประมาณ 4 ชั่วโมง

สถานีต้นทาง; สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3

สถานีปลายทาง; สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย แห่งที่ 1

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากเชียงใหม่ ไป เชียงราย และต้องการเดินทางกับรถทัวร์บริษัท กรีนบัส สามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Powered by 12Go system

Author: admin