รถบัสรุ่งเรืองทัวร์ เส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-หัวหิน

การเดินทางจากกรุงเทพไปหัวหิน สามารถเดินทางได้หลายวิธี เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถตู้โดยสาร รถไฟ รถบัสโดยสาร

วันนี้มาแนะนำการเดินทางด้วยรถบัสของรุ่งเรืองทัวร์

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง; สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปลายทาง; สถานีขนส่งผู้โดยสารเมืองใหม่หัวหิน

ระยะเวลาเดินทาง ; ประมาณ 4 ชั่วโมง

อัตราค่าโดยสาร ; 425 บาท

ท่านที่จะเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไป หัวหิน ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ ” รุ่งเรืองทัวร์ ” เส้นทาง สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – หัวหิน  ทางเวปไซด์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Powered by 12Go system

Author: admin