จองตั๋วรถบัส ปากเซ ประเทศลาว-อุบล

นครปากเซ เป็นเมืองเอกของแขวงจำปาศักดิ์ อยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นเมืองใหม่พึ่งตั้งได้ไม่นาน เมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเซโดน ที่บรรจบกับแม่น้ำโขงที่นี่ ปากเซเป็นเมืองที่มีสำคัญทางด้านเศรษฐกิจกับแขวงจำปาศักดิ์ และนับว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของลาวตอนใต้ มีประชาชนหลากหลายชนชาติเข้ามาดำรงชีวิตที่เมืองนี้

การเดินทางจากปากเซ ข้ามมายัง จังหวัดอุบลราชธานี ของไทย ให้บริการรถบัสโดย Green Paradise  และ Kriangkai Transport ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง

ตรวจสอบตารางเดินรถและจองได้ที่นี่

ขอบคุณภาพจาก ; 12Go

ขอบคุณข้อมูลจาก;wikipedia

Author: admin