จองตั๋วรถมินิบัส เดินทางจากภูเก็ตไปกระบี่

ภูเก็ตและกระบี่เป็นจังหวัดที่อยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเช่นกัน เป็นจังหวัดที่มีทะเลสวยงาม นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นิยมไปท่องเที่ยวกัน

การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถโดยสาร รถโดยสารมีทั้งรถตู้และรถบัส ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

วันนี้จะแนะนำการเดินทางด้วยรถมินิบัส ซึ่งมีตารางเดินรถ เกือบทุกชั่วโมง

จุดขึ้นรถต้นทาง ; สถานีขนส่งภูเก็ต 2

จุดลงรถปลายทาง; สถานีขนส่งกระบี่

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากภูเก็ต ไป กระบี่ สามารถจองตั๋วรถโดยสารล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Powered by 12Go system

Author: admin