เดินทางโดยรถบัสกับ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จากเชียงใหม่ ไป กาญจนบุรี

การเดินทางจากเชียงใหม่ ไปกาญจนบุรี ด้วยรถบัสโดยสารของบริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง หรือเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง

สถานีต้นทาง ;สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่ 3

สถานีปลายทาง ; กาญจนบุรี

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากเชียงใหม่ ไป กาญจนบุรี และต้องการเดินทางกับรถทัวร์บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต สามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Powered by 12Go system

Author: admin