เดินทางจาก เชียงใหม่ ไป อุบล ด้วยรถทัวร์

วันนี้เราจะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่ท่านสามารถจองตั๋วรถออนไลน์ผ่านระบบของเราได้คือ เชียงใหม่-อุบลราชธานี ให้บริการโดยรถทัวร์ บริษัทเพชรประเสริฐ และ นครชัยแอร์มีรถให้บริการในเส้นทางดังกล่าวทุกวัน ทั้งขาไปและขากลับ

จากเชียงใหม่ ไป อุบล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 17 ชั่วโมง

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุบลราชธานี ท่านสามารถเลือกเวลาเดินทางและสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Powered by 12Go system

Author: admin