5 จังหวัดในประเทศไทยที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวมากที่สุด

1.กรุงเทพมหานคร

2.ชลบุรี(พัทยา)

3.ภูเก็ต

4.เชียงใหม่

5.หาดใหญ่

การเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆเหล่านี้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกการเดินทางได้หลายรูปแบบ ทั้งทางเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ รถตู้โดยสาร ซึ่งทางเวปไซด์ของเราได้ให้บริการจองตั๋วได้ล่วงหน้าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อวางแผนในการเดินทาง

Powered by 12Go system

Author: admin