รถทัวร์ กรุงเทพ-แม่สอด

วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่น่าสนใจ คือ  กรุงเทพ – อ.แม่สอด (จ.ตาก )  ซึ่งเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทาง  เนื่องจาก อ.แม่สอดเป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า  มีการค้าขายระหว่างพรมแดนไทยและพม่า อ.แม่สอดจึงมีความเจิรญทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นเส้นทางเดินทางสู่ประเทศพม่า 

เส้นทาง กรุงเทพ – แม่สอด  ปัจจุบันมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการ คือ ” ศศนันท์ ทรานสปอร์ต” และ บริษัทขนส่ง  มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน  ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 8 ชั่วโมง 40 นาที

ดังนั้น ท่านใดที่ต้องการเดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ – แม่สอด สามารถจองตั๋วรถทัวร์ ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

Powered by 12Go system

Author: admin