เช็คให้ชัวร์ก่อนเดินทาง เงื่อนไขการนำของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน

หากต้องการนำ ของเหลว เจล สเปรย์ ถือติดตัวขึ้นบนเครื่องบิน ของเหลวนั้น ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
โดยต้องนำใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสแบบ Zip-Lock ขนาด 20×20 เซนติเมตร (มีจัดเตรียมไว้ที่โต๊ะหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน)
ผู้โดยสาร 1 คน ต่อ 1ถุง ปริมาณของเหลวเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ เกิน 1,000 มิลลิลิตร (หรือ 1 ลิตร)

**ถึงแม้ของเหลวที่บรรจุ ในบรรจุภัณฑ์จะมีปริมาณน้อยกว่า 100 มิลลิลิตร ถ้าบรรจุ ในภาชนะ ที่มีขนาดมากกว่า 100 มิลลิลิตรก็ ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ เพราะทางเจ้าหน้าที่ จะยึดตามฉลากและขนาดบรรจุภัณฑ์เป็นหลักในการพิจารณาให้นำขึ้นเครื่อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก; AOT

อ้างอิงจาก : ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ (LAGs) ที่จะนำขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน หรือนำเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562

Author: admin