แนะนำ รถรับส่งจากโรงแรมหาดใหญ่ ไปท่าเรือปากบารา ด้วยรถตู้ของ สมาร์ท เอ็น พลัส(Smart En Plus)

Smart En Plus ให้บริการรับส่งจากโรงแรมในหาดใหญ่ ไปยัง ท่าเรือปากบารา ซึ่งเป็นท่าเรือที่จะข้ามฝั่งไปยังเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมง 30 นาที

โดยรถหนึ่งคันสามารถจุคนได้ประมาณ 10-15 คน ในบางเส้นทางค่าโดยสารยังรวมถึงอาหารกลางวันหรือมื้ออาหารระหว่างทางด้วย

ผู้โดยสาร สามารถตรวจสอบเวลา และจองตั๋วผ่านระบบเวปไซด์ของเราได้ง่ายๆ หลังชำระเงินแล้วจะได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ทันที เพื่อนำไปแสดงกับพนักงานในวันเดินทาง

Author: admin