จองรถตู้หัวหิน-ท่ารถตู้หมอชิตใหม่ กรุงเทพ

บริการจองตั่วรถตู้ล่วงหน้า เส้นทาง หัวหิน – ท่ารถตู้หมอชิตใหม่ 

มีรถตู็ที่ให้บริการ คือ บจก.เจเคพีทรานสปอร์ต ผู้ให้บริการรถตู้ที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทาง

ต้นทาง : หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ

ปลายทาง : ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ

ระยะเวลาเดินทาง

จาก หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ไป ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ ใช้เวลานั่งรถตู้ประมาณ  4 ชั่วโมง

Author: admin