พาเด็กๆนั่งรถเมล์ ขสมก.เที่ยวแบบ Live and Learn

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เรียนรู้จากของจริงและสิ่งจำลอง

ได้ทั้งความรู้และความสนุกควบคู่กัน

ไปเที่ยวกันเลย

อุทยานผีเสื้อและแมลง

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร (สวนรถไฟ) : ห้องเรียนธรรมชาติ ที่มีผีเสื้อกว่า 500 ตัว 20 ชนิด ที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าวิจัย รวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ผีเสื้อและแมลง ตลอดจนวงจรชีวิต ของผีเสื้อและแมลง

🚏 ป้ายสวนจตุจักร : สาย 3 26 34 39 59 63 77 96 134 136 138 145 502 503 509 510 517 A1 A2 และ ปอ.8

🚏 ป้ายสวนรถไฟ (ถนนวิภาวดีรังสิต) : สาย 3 77 134 510 และ 555

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) : มีทั้งโซนอาคารและลานกลางแจ้ง แบ่งกิจกรรมที่เหมาะสมตามพัฒนาการและศักยภาพช่วงวัยของเด็กๆ ภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind”

🚏 ถนนกำแพงเพชร 2 : สาย 3 16 77 96 134 136 138 145 509 536 และ A1

🚏 ป้ายสวนจตุจักร : สาย 3 26 34 39 59 63 77 96 134 136 138 145 502 503 509 510 517 A1 A2 และ ปอ.8

สวนงู (สภากาชาด) : แหล่งให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องงู พิษงู และวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด เบื้องต้นอย่างถูกวิธี

🚏 ถนนอังรีดูนังต์ : สาย 16 21 และ 141

🚏 ถนนพระรามที่ 4 : สาย 4 21 45 47 และ 93

หอสมุดเมือง : ห้องสมุดสาธารณะ ที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยครบวงจร

🚏 ป้ายแยกคอกวัว (ถนนราชดำเนินกลาง) : สาย 2 15 32 47 59 60 68 70 79 82 509 511 516 และ 556

🚏 ป้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย : สาย 2 15 32 47 59 60 68 70 79 82 503 509 511 556 A4 และS1

ท้องฟ้าจำลอง (เอกมัย) หรือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (Science Centre for Education) : แหล่งความรู้ด้านภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไฮไลท์สำคัญ คือ การชมภาพยนตร์ท้องฟ้าจำลอง

🚏 สาย 2 25 71 72 501 508 511 และ 26 (เสริม)

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก;https://www.facebook.com/bmtapromptplus/

Author: admin