เดินทางจากเชียงใหม่ไปภูเก็ต โดยรถบัสกับ กรีนบัส (รถเขียว)

การเดินทางจากเชียงใหม่ ไป ภูเก็ต สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เครื่องบิน และรถโดยสาร

วันนี้มาแนะนำเดินทางโดยรถบัส ของบริษัทกรีนบัส จากเชียงใหม่ ไป ภูเก็ต มีบริการวันละ 1 เที่ยว

ระยะเวลาเดินทาง ; 1วัน 40 นาที

สถานีต้นทาง;สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่ แห่งที่3

สถานีปลายทาง;สถานีขนส่งภูเก็ต 2

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากเชียงใหม่ ไป ภูเก็ต และต้องการเดินทางกับรถทัวร์บริษัท กรีนบัส สามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Powered by 12Go system

Author: admin