ไปเชียงใหม่ เที่ยวงานประเพณีเดือนยี่เป็ง

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จัดขึ้น ระหว่าง 26-28 พ.ย 2566

ประเพณีเดือนยี่ คือ ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา โดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วนเป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งหมายถึง ประเพณีในวันเพ็ญเดือนสอง ของชาวล้านนา ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของไทย

การเดินทางไปเชียงใหม่ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสาร รถไฟ และ เครื่องบิน

ตัวอย่างตารางเวลาเดินทาง

สำหรับนักเดินทางที่จะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ สามารถจองตั๋วล่วงหน้า ผ่านเวปไซด์ของเรา ซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Powered by 12Go system

Author: admin